Bundesliga Saturday! 🇩🇪⚽️ Wolfsburg 🟢⚪️ v ⚫️⚪️ Freiburg

Bundesliga Saturday! 🇩🇪⚽️
Wolfsburg 🟢⚪️ v ⚫️⚪️ Freiburg
Predicting a 2-0 Win for Wolfsburg!
⚽️🟢⚪️ – Weghorst x2
Who do you think will win?!